Vi støtter fællesskaber

... sammen kan vi gøre mere

I år støtter vi:

Læger uden grænser
Ventilen i Aarhus, Danmark
Ice Hearts i Vantaa, Finland

Velgørenhed i NIZE equipment

Hvert år donerer NIZE equipment penge til velgørenhed. Det kalder vi NIZE Charity.

NIZE Charity støtter forskellige formål som børns trivsel, helbred og mental sundhed, innovation, fremmelse af kultur, initiativer til fremme af fællesskaber m.m. 

Men det er ikke tilfældigt, hvilke organisationer og projekter vi udvælger.

Hvert år kan alle medarbejdere indsende forslag til organisationer eller initiativer, som de synes skal modtage støtte det pågældende år. Der kan udvælges organisationer og projekter, der både støtter internationalt og lokalt i de nordiske lande.

Ledelsen udvælger blandt de indkomne forslag og herefter afholdes en afstemning blandt medarbejderne, hvor de organisationer eller initiativer med flest stemmer bliver årets NIZE Charity modtagere.

NIZE charity er tæt knyttet til vores mission og en af vores værdier

Mission

“Vi stræber efter at være en solid og troværdig partner, der hjælper vores kunder med at videreudvikle deres forretning”

Værdi: "Ansvarlighed & integritet"

Vi hjælper med andre ord vores kunder, så de kan hjælpe deres kunder. Ved at donere penge hjælper vi initiativtagere og organisationer, så de kan hjælpe andre. 

NIZE Charity projekter 2022

Læger uden grænser

Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder akut medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. 

De hjælper der, hvor behovet er størst og mener, at alle har ret til lægehjælp – uanset etnisk baggrund, køn, religion og politisk overbevisning.

Hvert år sender de flere end 7.000 læger, sygeplejersker, jordemødre, logistikere og andet relevant personale i felten for at hjælpe mennesker i nød. Alle udsendte arbejder sammen med lokale Læger uden Grænser-kolleger om at redde liv der, hvor behovet er størst.

NIZE equipment har støttet Læger uden grænser med DKK 15.000,-

Ventilen i Aarhus, Danmark

I Ventilen kan du være den, du er.

Mødestedet er for unge, der føler sig ensomme og har gjort det over længere tid.

Her møder de en tryg og rummelig atmosfære, der styrker de unges selvværd og selvtillid. De laver forskellige aktiviteter sammen med de unge og motiverer dem samtidig til at etablere gode relationer og giver dem modet til at skabe sig et netværk udenfor mødestedet.

NIZE equipment har støttet Ventilen med DKK 7.500,-

Icehearts i Vantaa, Finland

Icehearts blev etableret i 1996 i Vantaa, Finland og tilbyder en omfattende og langsigtet støtte til udsatte børn i den tid, hvor de møder mange skiftende voksne.

Børn, der fra et tidligt tidspunkt har vist behov for særlig støtte, kan udtages til et team. Hvert team ledes af en mentor, som støtter de udvalgte børn i skole, efter skole og i hjemmet i 12 år.

Icehearts forhindrer social udstødelse, styrker sociale færdigheder og fremmer udsatte børns trivsel.

NIZE equipment har støttet Icehearts med DKK 7.500,-

Mere om NIZE Charity

Hvis du ønsker at vide mere om NIZE charity eller ønsker at registrere jeres organisation/initiativ som mulig donationsmodtager, så kontakt HR Manager Anne Præstegaard på e-mail anne@nizeequipment.com

I NIZE equipment arbejder vi hver dag for at give vores kunder de bedste forudsætninger for success. 

Tilgå din VIP konto & Shop