Privatlivspolitik

For kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Når vi modtager og behandler dine personoplysninger, sikrer vi, at det sker i overensstemmelse med de gældende persondataretlige regler.

Denne privatlivspolitik skal informere dig om hvilke oplysninger, vi behandler, hvad formålet er, hvilke retsgrundlag, vi bruger, og hvilke rettigheder du har.

Dataansvarlig:

NIZE equipment
Jernaldervej 33
8300 Odder
Danmark
CVR: DK: 3377 2653

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@nizeequipment.com.

NIZE equipment indsamler personoplysninger om dig, når du eller den virksomhed, du repræsenterer, indgår en aftale med os, enten som kunde eller leverandør.

Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger til bestemte formål, som du kan læse mere om herunder, og vi sletter dine oplysninger igen, når der ikke længere er et legitimt formål med at behandle dem.


Hvordan indsamler NIZE equipment personoplysninger?

Vi indsamler personoplysninger på følgende måder:

 • Via mail, telefon og kontaktformularer på vores hjemmeside
 • Via browser cookies – se vores cookiepolitik
 • Via vores mail hvis du søger job hos os
 • Via sociale medier
 • Via messer

Når du er kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner – eller på vej til at blive det

Når vi indleder en dialog om eventuel handel med den virksomhed, du repræsenterer, indsamler vi dine kontaktoplysninger. Det samme gør sig gældende, hvis du for eksempel repræsenterer en leverandør, og vi er i dialog med henblik på udførelse af opgaver eller services for NIZE equipment.

Indleder vi et kunde- eller leverandørforhold eller samarbejder vi på anden vis, behandler vi dine kontaktoplysninger for at kunne opretholde dialog og samarbejde, udarbejde aftalegrundlag og for at kunne levere vores ydelser og produkter.


Formål med at behandle personoplysninger:

Administration af din relation til NIZE equipment, herunder fakturering og bogføring samt salg og markedsføring.


Hvilke personoplysninger behandler vi: 

Primært navn, virksomhed, stilling, telefon og e-mail. Hvis du kontakter os via kontaktformular, behandler vi ligeledes de oplysninger, du afgiver i denne formular. 
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b) og 6, 1, c) samt 6, 1, f) – legitim interesse. Den legitime interesse, vi forfølger, er muligheden for dialog og etablering af samarbejde.


Opbevaring af personoplysninger: 

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har en saglig begrundelse. Det har vi, så længe et kunde- eller leverandørforhold består samt en periode herefter.

Når et kunde- eller leverandørforhold ophører, vurderer vi, hvilke oplysninger, der skal slettes og hvilke, der skal gemmes samt hvor længe oplysningerne skal gemmes. Vi er for eksempel forpligtet til i henhold til bogføringsloven at gemme visse oplysninger i minimum 5 år.


Markedsføring

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve, invitation til event, deltager i konkurrencer eller lignede. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.
Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os eller benytte linket hertil i de nyhedsbreve, du modtager.

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring.

I nogle tilfælde kan vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. fritidsinteresser, således vi kan gøre vores markedsføring så relevant som muligt for dig og f.eks. invitere til relevante events. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere, end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger – du giver os – ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet. Læs mere om dine rettigheder nedenfor.


Når du søger job hos os
Når du søger et job hos os, enten fordi vi har en ledig stilling, eller du søger uopfordret, indsamler vi de oplysninger om dig, du sender til os via mail.

Vi kan desuden vælge at indhente yderligere oplysninger om dig via internettet, herunder fra sociale medier. Vi indhenter og behandler kun oplysninger, som du selv har offentliggjort og kun relevante oplysninger.
I enkelte tilfælde vil vi bede dig deltage i en personlighedstest. Udfyldelse af testen vil ske online, og du skal afgive samtykke inden deltagelse. Dette samtykke kan du til enhver tid trække tilbage, og resultatet af testen vil i så fald blive slettet.
 
Formål med at behandle dine personoplysninger: 
Det er af afgørende betydning, at dine personlige og faglige kompetencer matcher den stilling, du søger. Formålet med at behandle dine oplysninger er i videst muligt omfang at sikre dette.
 
Hvilke personoplysninger behandler vi: 
Navn og kontaktoplysninger, ansøgning og CV samt testresultater og informationer fra sociale medier, eksempelvis tidligere ansættelser og uddannelse.
 
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger: 
Databeskyttelsesforordningen artikel 6, 1, f) ”legitim interesse”. Den legitime interesse, vi forfølger, er i videst muligt omfang at sikre, at de medarbejdere, vi ansætter, matcher jobkravene. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, 1, a) samtykke.
 
Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
 
Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når det formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
 
Vi har bl.a. implementeret følgende hos NIZE equipment:
 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen hos os
 
I tilfælde af et brud på persondatasikkerheden, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Vi anmelder naturligvis bruddet til Datatilsynet.
 
Dine rettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder:


Ret til indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.
 
Ret til begrænsning af behandling
I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.
 
Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre virksomheden har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.
 
Ret til indsigelse

I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til vores persondatapolitik, kan du altid kontakte os på info@nizeequipment.com eller telefon 88827030.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os på info@nizeequipment.com 

I NIZE equipment arbejder vi hver dag for at give vores kunder de bedste forudsætninger for success. 

I NIZE equipment sker der ofte noget nyt og vi har masser af gode nyheder, få dem via nyhedsmodulet eller tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilgå din VIP konto & Shop

Newsletter

Join us!
And don’t miss out on:

 • Latest news about Printers-Cutters-Software.
 • Exhibitions and events.
 • High-lights about our brands.
 • Inspiration on how to optimize you graphic industry.


Yes please, I would like to recieve newsletters with:

 

NewsInvitations
 

You will hear from us approx 1 time pr. month. You can easily unsubscribe the newsletter, if you don’t sant to receive it anymore. Read our privacy policy here, which describes how we handle your contact data.

Lageret er lukket for forsendelser mandag d. 18/12

Vores lager er lukket for forsendelser mandag d. 18/12 grundet lageroptælling.

Det betyder, at alle ordrer der er bestilt efter kl. 14.00 fredag d. 15/12, først vil blive sendt afsted fra vores lager tirsdag d. 19/12.

Vi beklager ulejligheden.